49-300 Brzeg, ul. Armii Krajowej 32
http://pup.brzeg.pl/urzad/aktualnosci/st:12/main/index/main/index/printpage.html

Aktualności

Dodano: 06.07.2011
Aktywny Powiat Brzeski

Z przyjemnością informujemy, iż w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nasz urząd, jako nieliczny w Polsce, pozyskał dodatkowe środki na realizację programu specjalnego pn. ?AKTYWNY POWIAT BRZESKI?.
Wartość projektu wynosi 2.049.500 zł. Środki finansowe przeznaczone są na aktywizację bezrobotnych, wobec których były już stosowane aktywne formy (staż, roboty publiczne, itd.) lub usługi rynku pracy (szkolenia, usługi doradcze) i nie dały one efektów w postaci zatrudnienia!
W ramach niniejszego projektu planowane jest:
1. zorganizowanie staży dla 55 bezrobotnych,
2. przeszkolenie 20 osób,
3. udzielenie 60 dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.
Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego po zakończeniu stażu lub szkolenia na okres, co najmniej 6 m-cy otrzyma jednorazową premię w kwocie 4 000 zł.
Natomiast bezrobotny, który nie zostanie zatrudniony po stażu albo szkoleniu, a sam znajdzie pracę na okres, co najmniej 6 m-cy otrzyma jednorazową premię motywacyjną w kwocie 4 000 zł.
Bezrobotni, którym zostaną przydzielone środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą liczyć dodatkowo na wsparcie pomostowe ? 2 400 zł na opłacenie składek ZUS oraz inne koszty ponoszone w okresie rozpoczynania własnej działalności.

Szczegółowe informacje udzielane są w Referacie ds. aktywizacji bezrobotnych (pok. 10,
tel. 77 444 13 90-92 wew. 128), Referacie promocji przedsiębiorczości (pok. 10, tel. 77 444 13 90-92 wew. 135) oraz w Wydziale Usług Rynku Pracy (pok. 1 oraz 4-5, tel. 77 444 13 90-92 wew. 159, 131, 147).

ZACHĘCAMY PRACODAWCÓW I BEZROBOTNYCH
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Grafika : drukuj / nie drukuj